आमोरेर: आप-उक्तावणेचीं कांय बरपां ( Aamorer )

by Ravindra Kelekar

Overview:

'हांव कित्या खातीर बरयतां?' ह्या प्रस्नाची जाप सोदतना रवीन्द्रबाब बरयतात, '...दोन प्रेरणा म्हज्यांत काम करतात. एक स्ृजनाची. दुसरी, एके तरेचे लागणुकेची...स्ृजनाचे, नवें कितें जल्मा घालपाचे, उर्बेन बरयतां...आनी...म्हजे भाशेंतलें दैन्य जाता तितलें पयस करपा खातीर, तिची बुन्याद घट करपा खातीर (बरयतां).' ह.....more


IN STOCK
Available in 2 - 4 weeks

This book is for sale within India only

Share

Format : Paperback (Brand New)
Rs. 100.0 + Shipping
Buy

More information about the book

Book synopsis/description:

'हांव कित्या खातीर बरयतां?' ह्या प्रस्नाची जाप सोदतना रवीन्द्रबाब बरयतात, '...दोन प्रेरणा म्हज्यांत काम करतात. एक स्ृजनाची. दुसरी, एके तरेचे लागणुकेची...स्ृजनाचे, नवें कितें जल्मा घालपाचे, उर्बेन बरयतां...आनी...म्हजे भाशेंतलें दैन्य जाता तितलें पयस करपा खातीर, तिची बुन्याद घट करपा खातीर (बरयतां).' हे दोट्टी प्रेरणेन फाटलीं पांच दसकां रवीन्द्रबाब एका सारके कोंकणी सरस्पतिची सेवा करीत आसात. तांगेलो निजाचो फॉम निबंद. ते सांगतात, 'कवी जसो आपणाक 'कविता येता' म्हणटा तसो निबंध म्हाका 'येता'. येतना तो आपलें रुपूय घेवन येता. मुडूय घेवन येता. बरोवंक बसना फुडें तो आपलें एक-एक आंग उकतें करीत वता. आनी आपणाक म्हजे कडल्यान बरोवन घेता. 'रवीन्द्रबाबांच्या निबंधांनी उकती जावपी तांगेली खाशेली जिणे-दिश्ट वाचप्याक अचळय विचार करुंक लायता. तशीच, इतल्या वर्सांच्या साहित्य-रियाजांतल्यान वयर सरिल्ली तांगेली सादी सोंपी प्रांजळ शैली ताका आगळो वेगळो साहित्य-अणभव दिता. आप-उकतावणेच्या वीस बरपांच्या हया झेल्यांत हाची गवाय मेळटलीच.

Other details:

ISBN 0000000000000
Category Fiction and Literature
Language Konkani
Edition First
Published in 2003
Publisher Jaag Prakashan
Condition Brand New
Pages 168
Width 5.4 inches
Height 8.5 inches

Other books in this category:

Pandora Diary Cover The Hammer of Gods Chasing a Dream: Journey into the Heartland of Tribal India Keep the Change Seven Sunny Days Kristanvancho Zagor
Copyright ©2016 DogearsEtc. All rights reserved.